För att säkerställa skyddet och underhåll av arbetet i Mien Ruys inhämtade Mien Ruys Foundation för att ge Mien Ruys Grönområden en monumental status. Detta uppnåddes 2004. Följande trädgårdar har fått status av nationalmonument.

Wild trädgård (1924, renoverat 2001)
Den äldsta trädgård från 1924 skapades i trädgården. En liten fyrkantig damm byggdes i korsningen av två raka banor var enligt Mien Ruys hennes första försök till arkitektur. De raka former, mjukt av hennes översvallande planteringsplan är kännetecknande för hennes trädgårdskonst.

Gamla experimentell trädgård (1927)
En engelsk gränsen, 30 x 4 meter, med sol älskande perenner, blommande rikligt vid olika tidpunkter från halv maj till slutet av september. En stig från gamla slitna betongplattor inspirerade Mien Ruys att utforma ’Grion kakel’ som föregick populära utsätts aggregatet.

Vatten trädgård (1954, restaurerades 2002)
Mien Ruys första experiment med att utforma en trädgård utan en gräsmatta. Genom att skapa höjdskillnader i ett litet utrymme, är vatten och kärr växter kombineras med växter som föredrar torra omständigheter.

År 2014 fick ytterligare sex trädgårdar status nationalmonument. Trädgårdarna är "Standard perenn trädgård", "sjunkna trädgården", "Sun gränser", "Reed damm", "City trädgård" och "Borders i skuggan".
Stiftelsen hoppas att få monumentala status för alla experimentella trädgårdar designade av Mien Ruys inom en snar framtid.