De Mien Ruys Grönområden har förvaltas av Mien Ruys Garden Foundation sedan 1976.

Syftet med stiftelsen är att hålla trädgården öppen för en bred del av allmänheten och hitta sätt att uppnå detta. Att hålla stilen i Mien Ruys i åtanke experiment plantering och trädgårdsmaterial genomförs och vidare till trädgårdsälskare och samtida trädgårdsmästare. På detta sätt bidrar görs till breddning av intresse och kunskap om trädgårdsarkitektur, plantage och trädgårdsskötsel. Den Mien Ruys Garden Foundation är en ideell organisation.

Standard fleråriga gränser alla lägger till sitt eget oändliga värde. De är unika i Europa och därför ur ett kulturhistoriskt perspektiv är de ovärderliga.